Oznamy

Endokrinologická a kardiologická ambulancia sa presťahovali

Endokrinologická ambulancia a kardiologická ambulancia sú na novom mieste. V súvislosti s realizovanou rekonštrukciou endokrinologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P128. Do ambulancie sa vchádza cez dvere ambulancie vnútorného lekárstva (internej).

Kardiologická ambulancia sa presťahovala tiež na 1.poschodie polikliniky, číslo dverí P131.

Čakáreň je spoločná pre ambulanciu vnútorného lekárstva, endokrinologickú ambulanciu aj pre kardiologickú ambulanciu.

Ambulancie EMG, EEG a neurofyziologická sú presťahované

Od stredy 21. februára 2024 sa z dôvodu prípravných prác pre stavbu Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a. s. (Plán obnovy a odolnosti) presťahovali ďalšie ambulancie. EMG ambulanciu, EEG ambulanciu a neurofyziologickú ambulanciu nájdete na 5. poschodí komplementu. Do ambulancií sa dostanete výťahmi alebo schodiskom v lôžkovej časti.

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné) presťahovené

V stredu 21. februára 2024 sme v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a. s., presťahovali ďalšie oddelenie. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné) nájdete na 7. poschodí  vpravo  v lôžkovej časti nemocnice.

Oddelenie arytmií a koronárnej jednotky a JIS metabolická sú presťahované

Od 20. februára 2024 (utorok) sme v rámci prípravy na rekonštrukčné práce presťahovali oddelenie arytmií a koronárnej jednotky (OAKJ) a jednotku intenzívnej starostlivosti metabolickú (JIS metabolická) na 7. poschodie komplementu. Na 7. poschodie sa dostanete výťahom v lôžkovej časti nemocnice.

Ďakujeme za pochopenie.

Urologické oddelenie presťahované. Ďalšie sťahovania sú naplánované

Od 14.02.2024 je urologické lôžkové oddelenie presťahované na 5. poschodie lôžkovej časti vľavo.


Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.