Všetky ambulancie

Začnite zadávať hľadný výraz bez diakritiky, slová oddeľujte medzerou.

Ambulancia klinickej psychológie

Budova: kožný stacionár, 1. poschodie

Ambulancia klinickej psychológie II

Budova: kožný stacionár, 1. poschodie

Detská kožná ambulancia

(Pediatrická dermatovenerologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 552
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie, číslo dverí D128

Neonatologická ambulancia

(Pediatrická neonatologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 413
Budova: detská poliklinika, 1. vchod, číslo dverí 029

Detská ambulancia

(Pediatrická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 592
Budova: komplement (spojovacia chodba), 8. poschodie

Traumatologická ambulancia

(Ambulancia úrazovej chirurgie)
Kontakt: 052 / 7125 453
Budova: komplement (spojovacia chodba), 2. poschodie, vpravo

Detská hematologická a onkologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie)
Kontakt: 052 / 7125 291
Budova: detská poliklinika (stredný vchod) – prízemie, číslo dverí M045

Detská kardiologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej kardiológie)
Kontakt: 052 / 7125 656
Budova: komplement (spojovacia chodba) 2. poschodie

Detská nefrologická ambulancia

(Ambulancie pediatrickej nefrológie)
Kontakt: 052 / 7125 367
Budova: detská poliklinika – stredný vchod, číslo dverí M016

Detská neurologická ambulancia

(Ambulancia pediatrickej neurológie)
Kontakt: 052 / 7125 598
Budova: detská poliklinika – 3. vchod, číslo dverí 020

Interná ambulancia

(Ambulancia vnútorného lekárstva)
Kontakt: 052 / 7125 230
Budova: poliklinika, 7. poschodie vpravo
OZNAMY:

V stredu 21. februára 2024 sme v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a. s., presťahovali ďalšie oddelenie. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné) nájdete na 7. poschodí  vpravo  v lôžkovej časti nemocnice.

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Kontakt: 052 / 2851 273
Budova: poliklinika Alexandra, 2. poschodie, číslo dverí 215

Chirurgická ambulancia

Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie

Ambulancia bariatrickej chirurgie

Kontakt: 052 / 7125 576
Budova: komplement (spojovacia chodba) 5.poschodie

Kožná ambulancia

(Dermatovenerologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 215
Budova: kožný stacionár, 1. poschodie, číslo dverí D126

Endokrinologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 363
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P128
OZNAMY:

Endokrinologická ambulancia a kardiologická ambulancia sú na novom mieste. V súvislosti s realizovanou rekonštrukciou endokrinologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P128. Do ambulancie sa vchádza cez dvere ambulancie vnútorného lekárstva (internej).

Kardiologická ambulancia sa presťahovala tiež na 1.poschodie polikliniky, číslo dverí P131.

Čakáreň je spoločná pre ambulanciu vnútorného lekárstva, endokrinologickú ambulanciu aj pre kardiologickú ambulanciu.

Gastroenterologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 361
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P123

Geriatrická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 804
Budova: infekčné, 1. poschodie, číslo dverí 309

Gynekologická ambulancia

Kontakt: 052/7125 426
Budova: lôžková časť, 9. poschodie
OZNAMY:

Gynekologická pohotovosť (Ústavná pohotovostná služba v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo) je presťahovaná! Nájdete ju na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Zvoňte na zvonček s nápisom PÔRODNICA. Ambulancia pracuje každý pracovný deň od 15:30 do 7:00 hod. a počas víkendov a sviatkov nepretržite.

Gynekologickú ambulanciu pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení nájdete taktiež na novom mieste. Nachádza sa na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Čakáreň je pred oddelením. Do ambulancie sa vstupuje na zavolanie, sestra pravidelne vychádza a vyzýva na vstup.

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (rizikové tehotenstvo)

Kontakt: 052 / 7125 269
Budova: komplement (spojovacia chodba), 10. poschodie, pred vstupom na pôrodnú sálu

Hematologická a transfúziologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 274
Budova: ambulanciu nájdete v rovnakej budove ako Mobilné odberové miesto alebo bývalé Vakcinačné centrum.
OZNAMY:

Online objednávanie na vyšetrenia v hematologickej ambulancii v mesiacoch júl a august bude spustené 3. júna od 7:00 hod. 

 

Infektologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 807
Budova: samostatný pavilón (bývalé mobilné odberové miesto a vakcinačné centrum), vstup do ambulancie je z pravej časti budovy, vchod pod prístreškom

Kardiologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 240
Budova: poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí P131
OZNAMY:

Endokrinologická ambulancia a kardiologická ambulancia sú na novom mieste. V súvislosti s realizovanou rekonštrukciou endokrinologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P128. Do ambulancie sa vchádza cez dvere ambulancie vnútorného lekárstva (internej).

Kardiologická ambulancia sa presťahovala tiež na 1.poschodie polikliniky, číslo dverí P131.

Čakáreň je spoločná pre ambulanciu vnútorného lekárstva, endokrinologickú ambulanciu aj pre kardiologickú ambulanciu.

Lekárska kozmetika

Budova: kožný stacionár, prízemie

Neurologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 213
Budova: kožný stacionár, 2. poschodie, číslo dverí D226

Neurologická ambulancia (Nový Smokovec)

Kontakt: 0940 993 916
Budova: poliklinika Nový Smokovec

Neurologická ambulancia (EEG, USG hlavy)

Kontakt: 052 / 7125 824
Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie
OZNAMY:

V dňoch 9. a 10. mája sa na EEG vyšetrenie nebude možné objednať a rovnako sa  počas týchto dní nebudú EEG vyšetrenia robiť. 

Neurologická ambulancia (EMG)

Kontakt: 052 / 7125 665
Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie

Očná ambulancia

(Oftalmologická ambulancia)
Kontakt: 052 / 7125 663
Budova: poliklinika, 2. poschodie

Ortopedická ambulancia

Kontakt: 052/ 2851 247
Budova: Poliklinika Alexandra, 1. poschodie, číslo dverí 104, 2. poschodie, číslo dverí 211

Ortopedická ambulancia (Nový Smokovec)

Kontakt: 0940 993 916
Budova: poliklinika Nový Smokovec

Urologická ambulancia

Kontakt: 052 / 7125 365
Budova: samostatná budova v areáli nemocnice (bývalé vakcinačné centrum, oproti garážam)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Uzatvorená

Vážení pacienti, ambulancia je do odvolania uzatvorená!

Detská chirurgia

Budova: komplement (spojovacia chodba), 5. poschodie

Pohotovosť pre deti

(APS pre deti a dorast)
Kontakt: 052 / 7125 683
Budova: detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor s detskou imunoalergologickou ambulanciou

Pohotovosť pre dospelých

(APS pre dospelých)
Kontakt: 052 / 7125 614
Budova: samostatný objekt v západnej časti areálu

Zubná pohotovosť

(Zubno-lekárska pohotovostná služba)
Kontakt: 052 / 7125 613
Budova: budova hlavnej vrátnice, 1. poschodie, číslo dverí V102

Detská ÚPS

(Detská ústavná pohotovostná služba)
Kontakt: 052 / 7125 431
Budova: komplement (spojovacia chodba), 8. poschodie
OZNAMY:

Detskú ÚPS (ústavná pohotovostná služba) a detskú (príjmovú) ambulanciu, ktoré boli v komplemente na 2. poschodí nájdete na novom mieste. Rodičia nájdu pomoc pre detských pacientov na 8. poschodí v časti komplement, oproti detskému oddeleniu.

Gynekologicko-pôrodnícka pohotovosť

(Gynekologicko-pôrodnícka ústavná pohotovostná služba)
Kontakt: 052 / 7125 426
Budova: lôžková časť, 9. poschodie
OZNAMY:

Gynekologická pohotovosť (Ústavná pohotovostná služba v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo) je presťahovaná! Nájdete ju na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Zvoňte na zvonček s nápisom PÔRODNICA. Ambulancia pracuje každý pracovný deň od 15:30 do 7:00 hod. a počas víkendov a sviatkov nepretržite.

Gynekologickú ambulanciu pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení nájdete taktiež na novom mieste. Nachádza sa na 9. poschodí v lôžkovej časti priamo na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Čakáreň je pred oddelením. Do ambulancie sa vstupuje na zavolanie, sestra pravidelne vychádza a vyzýva na vstup.

ORL pohotovosť

(ORL ambulancia UP)
Kontakt: 052 / 7125 687
Budova: lôžková časť, 7. poschodie (medzi ORL oddelením a interným lôžkovým oddelením), číslo dverí L733

Urgentný príjem

Kontakt: 052 / 7125 616
Budova: komplement (spojovacia chodba), prízemie
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.