Oznamy

Objednanie na vyšetrenie v hematologickej ambulancii počas júla a augusta

Online objednávanie na vyšetrenia v hematologickej ambulancii v mesiacoch júl a august bude spustené 3. júna od 7:00 hod. 

 

Očkovanie proti COVID-19 každý utorok!

Vakcinácia (očkovanie) proti COVID-19 bude od 7. mája každý utorok v čase od 9:00 do 10:00 hod. Na očkovanie sa objednajte cez online objednávací systém na stránke nemocnice  https://portal.nemocnicapp.sk/ex-page-two?msid=&tagTrg=ten-amb-covid&step=1  a vyberte si možnosť COVID vakcinácia. Očkujeme v budove Kožného stacionára na 2. poschodí v ambulancii MUDr. Márie Pompovej, číslo dverí D224. Vakcinácia je určená pre dospelých od 18 rokov. Používa sa vakcína NOVAXOVID.

Neurologické oddelenie presťahované

Neurologické oddelenie sa presťahovalo z hlavnej budovy. Od piatku 19. 4. 2024 ho nájdete v geriatrickom pavilóne na 2. poschodí. Do budovy sa vstupuje cez hlavný vchod, zvonček 2. poschodie. Telefónne čísla sa nemenili. Na 3. poschodí sa naďalej nachádza geriatrické oddelenie.

Zdravotná dokumentácia pacientov z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

V súvislosti s ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (AVLD) pacientov informujeme, že zdravotnú dokumentáciu nie je možné odovzdať do rúk pacienta.  Nový všeobecný lekár pacienta musí nemocnicu požiadať o vydanie karty pacienta. Zdravotná dokumentácia je v zmysle platnej legislatívy zasielaná doporučenou poštou novému všeobecnému lekárovi pacienta na základe novovzniknutej dohody s pacientom. Prosíme nových všeobecných lekárov, aby žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie adresovali na podateľňu Nemocnice Poprad, a. s.

Ukončujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Nemocnica Poprad, a. s., ukončuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých.

Novozazmluvnení všeobecní lekári na základe novovzniknutej dohody s pacientom požiadajú o zaslanie zdravotnej dokumentácie na adresu uvedenej ambulancie. Po období dvoch mesiacov od dátumu 15. 4. 2024, teda od 15. 6. 2024 prevezme nevyžiadanú zdravotnú dokumentáciu Odbor zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). 

PSK Nemocnici Poprad, a. s., v najbližších dňoch poskytne zoznam všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí budú prijímať nových pacientov. Nemocnica bude tieto informácie postupne zverejňovať prostredníctvom svojich informačných kanálov a na dverách zrušených ambulancií.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.